Daha İyi İnsani Projeler İçin
Araştırmayla Başlar
Başarı
Net İçgörülerle Karar

İş Sektörleri

Araştırma Sektörü

Sosyal, ekonomik ve eğitim sistemleri vb. tüm alanlarda araştırma yapılmasına rağmen Indicators karar vericilerin politikalarının gelişimi ve yeniden tanımlanmasında rol oynamaya çalışmaktadır.

İş Sektörü

Sistemler ve prosedürler geliştirmek için piyasayı, müşterileri ve rakipleri analiz etmek ve bunlardan faydalanmak firmaların karlarını arttırıp sürekli olarak gelirlerini artıracaktır.

İnsani Yardım Sektörü

Indicators, yararlanıcılara sağlanan insani yardım projelerini geliştirmek için bilgi ve verilerden yararlanmayı  arttırarak insani yardım misyonuna katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Neden Indicators?

Danışmanlık

Indicators tarafından sunulan danışmanlık teklifleri çok çeşitli veri yönetimi ve analizidir. Ekibimiz, anketlerin tasarımı ve test edilmesini sağlamakta, zaman, bütçe ve çalışma hedeflerine göre incelenen toplumun en uygun örneğini seçmeye yardımcı olmakta ve izleme ve değerlendirme, insani ihtiyaç değerlendirilmesi, SOP tasarımı ve kalite kontrol alanlarında danışmanlık sağlamaktadır.

Etkileşimli Raporlar

Programı veri kaynağına bağladıktan ve gerekli rapor formunu oluşturduktan sonra verileri otomatik olarak içe aktaran ve sonuçları görüntüleyen Microsoft Power BI gibi özel yazılımlar kullanılır. Etkileşimli grafikler, eş zamanlı güncellenen raporun herhangi bir slaydı tıklanarak görüntülenir ve bu slaydın verilerini ve sonuçlarını gösterir ayrıca verileri etkileşimli haritalar olarak görüntüler ve grafikleri ve tüm haritaları tek bir rapor olarak etkileşime sokmaktadır.

İstatiksel Testler

Herhangi bir anket veya çalışma analizinin ilk sonuçları, bu sonuçları doğrulamak ve doğru olduklarından ve veri toplarken herhangi bir hata ile karşılaşmadıklarından emin olmak için, incelenen tüm grupları veya toplumu temsil etmeyebilir. Bu nedenle en önemli testlerden olan güvenirlik testi, tanımlayıcı istatstikler, korelasyon testi ve aralarındaki ilişkiler için farklı faktör çalışmaları uygulanır.

Training

Indicators’ün gerçekleşmesini istediği hayali insani yardımlar, iş dünyası ve araştırma sektörlerinde hizmet veren her kuruluşun araştırma ve analiz konusunda uzmanlaşmış bir departmana veya ekibe sahip olmasıdır.  Bu ekip, kuruluşun ticaret politikalarını geliştirmeye yardımcı olacaktır. Bu hayalin gerçekleşmesi için Indicators kuruluşlara çeşitli eğitim programları ve bu eğitimlerin veri toplamayı geliştirmesi için koçluk hizmeti, veri yönetimi & analizi ve bunlara ek olarak rapor yazma ve strateji dökümanları oluşturma ve istatistiksel kontrol hizmeti sağlamaktadır.

Veri Analizi

IBM, SPSS, Microsoft Power BI ve Microsoft Excel gibi gelişmiş veri analizi araçları içeren en popüler veri analiz programlarını kullanarak, çapraz tablolamaya ek olarak verilerin ön analizi ve aralarındaki ilişkilerin incelenmesi;  bilgilerin tespit edilmesine yardımcı olmak için politika ve prosedürlerin oluşturulmasında ve geliştirilmesinde önemli bir rol oynar ve şirket kaynaklarının kullanım derecesini arttırır ve atık ve kayıp oranlarını azaltır.

Kalite Kontrol

Japonya, kalite biliminin kurucusu William Deming’in fikirlerini uygulamaya başladıktan sonra kalite yönetiminde dünyanın her ülkesine öncülük etmiştir ve daha sonra bu ülkeler kalite sistemleri üzerinde çalışmaya başlamışlardır. Kontrol süreçlerinin kalitesi ve kalite sistemlerinin uygulanması, müşterilerin güvenini ve ürünlerine bağlılığını artıran, üretim süreçlerinde atık ve hataları azaltmak için sağlanan en yüksek ürün ve hizmet kalitesini sağlamaya yardımcı olur.

Haberler

Ortaklarımız

İnsanlar bizim hakkımızda ne düşünüyor